Informacja o wyborze oferty na przygotowania i dostarczenia gotowych gorących posiłków

Zamawiający informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, oferta złożona przez:
Ochotnicze Hufce Pracy, Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi
ul. Boczna 1
19-500 Gołdap
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data wytworzenia/udostępnienia treści: 3 lutego 2021, 12:07:04
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść:
Data ostatniej zmiany treści: 3 lutego 2021, 12:07:04
Osoba zmieniająca treść:
Ilość wyświetleń artykułu: 498