Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Dyrektor Środowiskowego Domu „Słoneczny Dom” w Gołdapi
informuje o wyniku naboru na stanowisko:
kierownik zespołu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Wołongiewicz zam. Dubeninki.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Wołongiewicz spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do pracy na w/w stanowisku.

Gołdap, 6 lipca 2017r.
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi

Data wytworzenia/udostępnienia treści: 7 lipca 2017, 14:16:44
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść:
Data ostatniej zmiany treści: 16 września 2018, 14:08:28
Osoba zmieniająca treść:
Ilość wyświetleń artykułu: 766