Wynik naboru na stanowisko główny księgowy

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Teresa Ganuszko, zam. Gołdap.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Teresa Ganuszko spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Wykazała się znajomością zadań niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
Gołdap,13 lutego 2018 r.

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi
Marcin Białous

Data wytworzenia/udostępnienia treści: 16 lutego 2018, 18:03:59
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść:
Data ostatniej zmiany treści: 16 września 2018, 14:09:32
Osoba zmieniająca treść:
Ilość wyświetleń artykułu: 836