Wynik naboru na stanowisko: terapeuta/instruktor terapii zajęciowej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektor Środowiskowego Domu „Słoneczny Dom” w Gołdapi informuje o wyniku naboru na stanowisko: terapeuta/instruktor terapii zajęciowej.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Wołongiewicz zam. Dubeninki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Wołongiewicz spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do pracy na w/w stanowisku.

Gołdap, 20 października 2016r.
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi
Marcin Białous

Data wytworzenia/udostępnienia treści: 21 października 2016, 21:44:21
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść:
Data ostatniej zmiany treści: 20 czerwca 2017, 12:04:27
Osoba zmieniająca treść:
Ilość wyświetleń artykułu: 767