Wynik naboru na wolne stanowisko: terapeuta

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi informuje o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi: terapeuta.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana pani Marlena Krzyżanowska, zam. Gołdap.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Marlena Krzyżanowska spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się znajomością przepisów ustaw niezbędnych do pracy na w/w stanowisku.

Gołdap, 25 marca 2019 r.

Dyrektor Środowiskowego Domu
Samopomocy „Słoneczny Dom’ w Gołdapi
Marcin Białous

Data wytworzenia/udostępnienia treści: 28 marca 2019, 22:13:54
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść:
Data ostatniej zmiany treści: 2 kwietnia 2019, 23:18:43
Osoba zmieniająca treść:
Ilość wyświetleń artykułu: 669