Zakończenia procedury naboru

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU
NABORU NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI
TERAPEUTA/INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wybrany żaden spośród zakwalifikowanych kandydatów.

Uzasadnienie:
Spośród kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu naboru, jakim była rozmowa kwalifikacyjna, żaden nie uzyskał zadowalających wyników. W związku z tym, że kandydaci nie spełnili oczekiwań pracodawcy, gwarantujących prawidłową realizacje zadań na w/w stanowisku, postanowiono jak na wstępie.

Gołdap, 29 września 2016r.
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy
„Słoneczny Dom” w Gołdapi
Marcin Białous

Data wytworzenia/udostępnienia treści: 18 października 2016, 19:39:21
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść:
Data ostatniej zmiany treści: 20 czerwca 2017, 12:04:20
Osoba zmieniająca treść:
Ilość wyświetleń artykułu: 837