Zarządzenie Nr 8/ŚDS/2015

Zarządzenie Nr 8/ŚDS/2015 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy„Słoneczny Dom” w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( tj Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi zarządza się co następuje:
1
Ustala się dzień 1 września 2015 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2015 r. (sobota).
2
W dniu 01 września 2015r. Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi będzie nieczynny.

Data wytworzenia/udostępnienia treści: 18 grudnia 2015, 13:28:41
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść:
Data ostatniej zmiany treści: 20 czerwca 2017, 12:03:51
Osoba zmieniająca treść:
Ilość wyświetleń artykułu: 834