Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty (transport)

Zamawiający informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi”, w wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do 16.12.2022 r. do godziny 10.00, wpłynęła oferta złożona przez: FHU JUNIOR Michał Dutkowski.
otwarcie ofert – transport

Zamawiający informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdap, złożona przez:
FHU JUNIOR Michał Dutkowski
ul. Armii Krajowej 34/26, 19-500 Gołdap
Przewóz osób: 6,00 zł brutto za 1 kilometr
uznana została za najkorzystniejszą i wybrana do realizacji ww. zamówienia.
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty transport

Data wytworzenia/udostępnienia treści: 2 stycznia 2023, 14:25:26
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść:
Data ostatniej zmiany treści: 2 stycznia 2023, 14:25:26
Osoba zmieniająca treść:
Ilość wyświetleń artykułu: 193